Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste kertoo millä tavoin Oy Zaraband Ltd käsittelee ja suojaa sinun henkilötietojasi sekä mitkä ovat sinun oikeutesi.

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR is a European Union law intended to strengthen and unify data protection rules and rights for the benefit of EU citizens. GDPR applies to EU organizations and to non-EU organizations (of any size) that provide goods and services to the EU or that utilize tracking technologies (like cookies or tracking pixels) to monitor EU users’ behavior.

Oy Zaraband Ltd tarjoaa yritysasiakkailleen viestintäpalveluja eri muodossa.

Tietoja (yritys- ja henkilötietoja) käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään, laskutuksen, sähköisten palveluiden tai hallinnollisten velvoitteiden toteuttamiseen.

Oy Zaraband Ltd kunnioittaa asiakkaittensa yksityisyydensuojaa ja suojaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Oy Zaraband Ltd

Monika Halén

040 595 5586

monika.halen@zaraband.fi

Rekistereiden tietosisältö ja tietolähteet

 1. a) Asiakastiedot
 • Asiakkaan firman nimi, mahdollisen yhteyshenkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilatut palvelut, laskutus- ja maksutiedot
 • Muistiinpanot tapaamisista / sovituista asioista

Tietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti

 • asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja raportointiin
 • toimeksiantojen hoitoon
 • yhteydenpitoon
 • laskutukseen ja maksun valvontaan
 • asiakaskirjeiden ja -tiedotteiden lähettämiseen
 • muihin rekisteröidyn pyynnöstä tai suostumuksella tehtäviin toimenpiteisiin tai toimeksiantoihin

Tiedot kerätään manuaalisesti asiakkaan kanssa käydystä kommunikaatiosta.

 1. b) Kohde- ja sidosryhmätiedot – Henkilötiedot

Viestinnän toteuttamiseen käytetään Zarabandin koottuja business-to-business -kohderyhmä- tai sidosryhmärekistereitä.

Rekisterit sisältävät yhteisön nimen, kontaktihenkilön nimen sekä pääasiallisesti sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

 1. c) Hallinnolliset henkilörekisterit

Työsuhteiden ja -velvoitteiden hoitamiseen Zarabandilla ylläpitää tarvittavia henkilötietoja ja säilyttää niitä lain mukaisesti.

 1. d) Google Analytics, verkkosivustot sekä mediaseurannan palveluntarjoajat

Hallinnoimme verkkosivustoja sekä sosiaalisen median tilejä asiakkaidemme puolesta. Eri palvelujen kautta seuraamme, kuinka monta ihmistä käyttävät sivustoamme sekä miten he löytävät ja käyttävät hallinnoimiamme eri sivuja.

Oy Zaraband Ltd käsittelee henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti

Tietojen säilytysaika

Säilytämme rekisteröidyn tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Oy Zaraband Ltd saattaa olla velvoitettu säilyttämään henkilötietoja kirjanpitoa ja verotusta koskevan lainsäädännön nojalla myös asiakas- tai työsuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä Zaraband oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirto ja luovuttaminen

Rekisteröityneiden tietoja käsitellään ainoastaan paikallisesti organisaatiossa. Oy Zaraband Ltd ei luovuta tai siirrä nimi- tai asiakastietoja kolmansille osapuolille. Zaraband saattaa käyttää ja käsitellä tietoja yhdessä tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden tai työntekijöiden kanssa annettujen toimeksiantojen hoitamiseksi. Näitä tahoja sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Zaraband käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Rekistereiden käyttöoikeus on vain yksinomaan yllä mainitulla rekisterin vastuuhenkilöllä tai osittain Zarabandin työntekiällä tai tarkoin valitulla yhteistyökumppanilla, joka tarvitsee tietoja hoitaakseen asiakkaalta saatuja toimeksiantoja. Tiedot on kerätty paikalliseen tietokantaan Zarabandin työvälineille, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla sekä päivitetyillä virustorjuntaohjelmilla. Lisäksi niitä säilytetään lukitussa tilassa.

Yhteydenotot

Asiakkaan omiin tietohin tai tähän rekisteriselosteeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää rekisterin vastuuhenkilölle.

Oy Zaraband Ltd

Monika Halén

040 595 5586

monika.halen@zaraband.fi