Vår erfarenhet

Vi har lång erfarenhet förutom av traditionell kommunikation också av social media. Vi känner till journalisterna sätt att arbeta. Mat & vin är nära vårt hjärta, och vi har kunder bl.a. från detta område. Vi har även erfarenhet av inrednings-, utbildnings- och finansieringsbranschen. Vi har även hjälpt kunder på b2b-sektorn.

Vi har för våra kunder PLANERAT OCH FÖRVERKLIGAT olika evenemang, produktkommunikation, presstillställningar och företagskommunikation.

VI HAR BLAND ANNAT

Å VÅRA KUNDERS VÄGNAR SKÖTT OM DERAS DAGLIGA MEDIARELATIONER och därmed förstärkt deras image

HÖJT SYNLIGHETEN HOS EN STOR AKTÖR INOM FINANSIERINGSBRANSCHEN genom att lansera företagets nya visuella image

PLANERAT OCH FÖRVERKLIGAT PROGRAM med diverse evenemang i samband med våra kunders jubileumsår

HJÄLPT TILL MED LANSERINGEN av nya butiker, kollektioner och produkter inom bland annat inredning, konsumtionsteknologi och litteratur

PLANERAT OCH VERKSTÄLLT MÅNGÅRIGA OCH MÅNGSIDIGA KAMPANJER med framgång

BYGGT UPP SAMT UPPRÄTTHÅLLIT HEMSIDOR ÅT VÅRA KUNDER, se t.ex. www.winecellars.fi och www.saksanviinitiedotus.fi, så även deras FACEBOOK-SIDOR.

VI HAR I 20 ÅR REPRESENTERAT DEN TYSKA VININDUSTRIN på den finska marknaden.

Vi har fått beröm för SNABBHET, EFFEKTIVITET, NOGGRANNHET OCH IHÄRDIGHET.