Våra tjänster

”VÄL PLANERAT ÄR TILL HÄLFTEN GJORT” – DET BEKANTA TALESÄTTET GÄLLER ÄVEN I KOMMUNIKATION.

Tillsammans med dig bygger vi upp kommunikationshelheten och planerar åtgärderna, som bäst stöder ditt företags målsättning samt styrker ditt budskap. Vi verkställer de överenskomna åtgärderna enligt den planerade tidtabellen.

EXEMPEL PÅ VÅR SERVICE:

MEDIARELATIONER. Vi sköter om våra kunders mediarelationer och håller pressen à jour beträffande kundens aktuella händelser, produktnyheter etc. genom att anordna presstillställningar, journalistmöten och intervjuer.

SOCIAL MEDIA. Vi har framgångsrikt använt den sociala medians kanaler för att förstärka våra kunders image och synlighet bland med deras målgrupper.

FÖRETAGS- OCH PRODUKTKOMMUNIKATION. Vi hjälper i lanseringen av produkter och tjänster via traditionella kommunikationskanaler samt social media.

INTRESSENTGRUPPER. Vi planerar kampanjer, tävlingar, skolning och evenemang.

KOMMUNIKATION I SAMBAND MED OLIKA EVENEMANG OCH MÄSSOR. Vi tar hand om åtgärderna vid evenemang och mässor – allt i ett. Vi kan även representera våra kunder på mässavdelningen.

KAMPANJER. Vi bygger upp och verkställer olika kampanjer med hjälp av traditionella kommunikationsmedel samt i social media, med att skapa upplevelser.

HEMSIDOR OCH STÖDMATERIAL. Vi bygger upp hemsidor och facebook -sidor för våra kunder samt upprätthåller dem för våra kunder. Vi skapar även tryckalster som stöder kundens kommunikation.

NÄTVERK. Vi erbjuder vårt mångsidiga nätverk till ditt förfogande. Via oss har du tillgång till experter och proffs inom marknadsföring, social media och visuell framställning.

Vi betjänar er flytande på fyra språk: SVENSKA, FINSKA, ENGELSKA OCH TYSKA.